វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទប្រធានរដ្ឋសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១

វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទប្រធានរដ្ឋសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១ - ảnh 1
វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទប្រធានរដ្ឋសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៩ មេសា នៅទីក្រុង Moscow (ប្រទេសរុស៊្សី) បានប្រព្រឹត្ត​ទៅ
សន្និសីទ ប្រធានរដ្ឋសភា នៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១ ​ដោយ​ប្រធាន​បទ៖
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរទ្វីប ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេស​នានា​ក្នុងតំបន់
អាស៊ី-អឺរ៉ុប ក្នុងសតវត្ស៍ទី២១។

          ដំណាងអោយរដ្ឋសភាវៀតណាម អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ​Uong
Chu Luu បានឧទ្ទេសនាមអំពីស្ថានភាពវៀតណាម អំពីគោលនយោបាយ​កិច្ចការ​
បរទេសរបស់ប្រទេសជាតិ។ ស្ដីអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង​បណ្ដារដ្ឋ
សភា អាស៊ី-អឺរ៉ុប អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu បានលើក​ឡើងបញ្ហា
មួយចំនួន ដែលក្នុងនោះ មានការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យចំនួន៣ គឺ
៖នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌-សង្គម។

          “ វៀតណាមអះអាងនូវការរួមដំណើរជាមួយការតភ្ជាប់អាស៊ី-អឺរ៉ុប។ វៀត​
ណាម​ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ ​ដើម្បី
ឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកសាកល្បង និងឆ្លៀតយកឱកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អាស៊ី-អឺរ៉ុប ក្នុងទស្សវត្ស៍នាពេលខាងមុខ។”

          បញ្ចប់ថ្ងៃធ្វើការដើមដំបូង អង្គសន្និសីទ បានអនុម័តទៅលើសេចក្ដីថ្លែង
ការណ៍រួម ១៧ខ ស្ដីអំពីបណ្ដាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែង ស្ដីអំពីការជំរុញទំនាក់
ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋសភា ក្នុងតំបន់ លើវិស័យជាច្រើន។ ក្នុង
ថ្ងៃ​ធ្វើការទីពីរ (ថ្ងៃទី២០មេសា) អង្គសន្និសីទ បានចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាព
សិល្បះ ទេសចរណ៍ និងមានបណ្ដាជំនួបសន្ទនាទ្វេភាគីជាផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ