វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ IPU អាណត្តិ ២០១៥-២០១៩

វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ IPU អាណត្តិ ២០១៥-២០១៩ - ảnh 1
វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ IPU អាណត្តិ ២០១៥-២០១៩

          (VOV)_ មហាសន្និបាតអន្តរសភាពិភពលោក លើកទី១៣៣ ( IPU ១៣៣) និង
សន្និសីទទាក់ទិននានាដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង Geneva ស្វីស បានបិទបញ្ចប់ ​
នាថ្ងៃទី២១ ​តុលា ក្រោយរយៈពេល៥ថ្ងៃធ្វើការ។ នៅទីនេះ បណ្ដាសមាជិកបាន
ជ្រើសតាំង​វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន២ ដំណាងអោយ
បណ្ដា​ប្រទេស និងតំបន់ដែនដី អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក ចូលរួមគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ​ IPU អាណត្តិ ២០១៥-២០១៩។ ​ដោយតួនាទីជាអ្នកដំណាងអោយតំបន់អាស៊ី-ប៉ា
ស៊ីហ្វីក វៀតណាមនឹងបន្តពង្រីកតួនាទី និងសក្ដានុភាពរបស់ប្រទេសវៀត​ណាម
និយាយដោយឡែក និងរបស់តំបន់និយាយរួម នៅវេទិកាអន្តរសភា​ពិភពលោក
នេះ តាមនោះជំរុញទំនាក់ទំនងរួម ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ និង​សមស្របជា
មួយផលប្រយោជន៍របស់តំបន់និងពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ