វៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ១៣លាននាក់

(VOVWORLD) - នេះជាបរិមាណភ្ញៀវទេសចរដែលមកដល់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល៩ខែនៃ ដើមឆ្នាំ២០១៩ កើន១០,៨%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៨។

ប្រការ នេះបានសរអោយឃើញថា វៀតណាមបន្តជាគោលដៅទេសចរណ៍គួរអោយ ទាក់ទាញរបស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្ដែងគឺ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ជាខែទី៤ចាប់ តាំងពីដើមឆ្នាំមក និងជាខែទី២ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបរិមាណភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ មកដល់វៀតណាមហួសពី១,៥លាននាក់។

        គួរបញ្ជាក់ថា គោលដៅនៃវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៩នោះ គឺ ទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិក្នុងចន្លោះពី១៧,៥លានដល់១៨លាននាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ