វៀតណាមនិងអាមេរិកបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌

វៀតណាមនិងអាមេរិកបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ - ảnh 1
អនុប្រធានកុលាការកំពូលអាមេរិក លោកស្រីRuth Bader Ginsburg

(VOV)_អនុប្រធានកុលាការកំពូលអាមេរិក លោកស្រីRuth Bader Ginsburg 
បានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកកាសែត នាថ្ងៃទី១១ សីហា នៅទី
ក្រុងហាណូយ ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម​។ ស្ដីពីទំនាក់​ទំនង
វៀតណាមនិងអាមេរិក ក្រោយរយៈពេល២០ឆ្នាំ ប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនង លោក
ស្រីRuth Bader Ginsburg មានគោលបំណងថា៖ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេស​ទាំងពីរ​
នឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ជានិច្ច។ លោកស្រីRuth Bader Ginsburg ក៏បាន​អោយដឹងថែម
ទៀតថា៖ នាខែកញ្ញាខាងមុខនេះ នឹងមានគណៈប្រតិភូចៅក្រមអាមេរិក មកបំ
ពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរជាំមួយ​គ្នាក្នុងវិស័យគតិ
យុត្តិរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ