វៀតណាមបន្តអះអាងនូវសារលិខិតចរចារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិ

(VOV)_នាថ្ងៃទី១ និងទិ១ តុលា នៅទីក្រុង Geneva (ស្វីស) ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិ​
មនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ បានដំណើរកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើកចុងក្រោយ និង
ស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន ពិនិត្យមើល និងអនុម័ត
លើសេចក្ដីព្រាងសម្រេច សេចក្ដីប្រកាសប្រធាន។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះ ឯកអគ្គ
​រដ្ឋទូតវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
 (Geneva) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ សារលិខិតរបស់វៀតណាម ក្នុងដំណាក់កាល​ជាស
មាជិក ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ នោះគឺ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 ការជួយឧបត្ថម្ភ គោរពគោលការណ៍ជាសារវ័ន្ត នៃច្បាប់អន្តរជាតិ និង​អនុសញ្ញា 
អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាព សម្បូរធូធារ សម្រប​សម្រួលសង្គម
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅប្រទេសទាំងនេះ។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានម្ចាស់
ការ រួមវិភាគទានជាច្រើន ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះ។

 

វៀតណាមបន្តអះអាងនូវសារលិខិតចរចារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិ - ảnh 1
ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកស្រី Nguyen Phuong Nga

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ