វៀតណាមផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៦លានលានដុងសំរាប់អ្នកនេសាទ

វៀតណាមផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៦លានលានដុងសំរាប់អ្នកនេសាទ - ảnh 1
វៀតណាមផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៦លានលានដុងសំរាប់អ្នកនេសាទ(TTXVN)

(VOV)_នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ នាថ្ងៃទី៩ មិថុនា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័តទៅ
លើខ្ទង់ជំនួយ១៦លានលានដុង ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភកងកម្លាំងប៉ូលីសសមុទ្រ កង
កម្លាំងត្រួតពិនិត្យនេសាទនិងអ្នកនេសាទ។ លោក Tran Cao Muu អគ្គលេខា ធិការសមាគមមុខរបរនេសាទវៀតណាម បានចាត់ទុកថា៖ សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត
នេះរបស់រដ្ឋសភាគឺទាន់ពេលវេលា និងសម្ដែងនូវការប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហា
ដែលចោទមានឡើងលើសមុទ្រខាងកើត នាបច្ចុប្បន្ន។ លោក Tran Cao Muu
 បានថ្លែងថា៖

          “ ដើម្បីអ្នកនេសាទចេញទៅច្បាមជាប់សមុទ្រ គឺការវិនិយោគទុន​ត្រូវប្រមូល ផ្តុំជាពិសេសអោយកងកម្លាំងនេសាទ​ឆ្ងាយឆ្នេរសមុទ្រ ដូចជា៖ Da Nang , Quang
 Nam, Quang Ngai, Phu Yen……លៗ ដើម្បីមានក្រុមនាវាខ្លាំង ទំនើប អាចទៅ
សេសាទនៅ​ឆ្ងាយឆ្នេរសមុទ្រ៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ