វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID – 19 ថ្មី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៥/៤២០ នាក់ ហើយគ្មានករណីស្លាប់ឡើយ។
វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID – 19 ថ្មី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា - ảnh 1 វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID – 19 ថ្មី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា មិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID – 19 ថ្មីឡើយ។ដូច្នេះ នាបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៥/៤២០ នាក់ ហើយគ្មានករណីស្លាប់ឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ