វៀតណាមលាត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមៗគ្នានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

              

វៀតណាមលាត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមៗគ្នានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព - ảnh 1
លោកប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម​Nguyen Sinh Hung ថ្លែងមតិនៅកិច្ចប្រជុំ(រូបថត VNA)

(VOV)_នេះគឺជាការផ្តល់មតិរបស់បណ្ដាសមាជិកគណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
វៀតណាម ចូលក្នុងផែនការលាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណះរដ្ឋសង្គម
និយមវៀតណាម ក្នុងសម័យប្រជុំ លើកទី២៣ របស់គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍
រដ្ឋសភា ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅ​នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ។ ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh
 Hung ធ្វើអធិបតី​កិច្ចប្រជុំនេះ។របាយការណ៍របស់គណះកម្មាធិការច្បាប់នៃរដ្ឋសភាបានលើកច្បាស់នូវការលាតត្រដាង
អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវធានាការឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនិងស៊ីជំរៅរាល់
ស្មារតី និងខ្លឹមសារទៅដល់ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ធានាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើ
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងជីវភាពរស់នៅស្ដីពីការងារឃោសនាអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើវិសោធន
កម្ម អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Tong Thi Phong បានលើកមតិថា៖“ គួរមានសេចក្ដី
សម្រេចចិត្តអំពីការលាតត្រដាងអនុវត្តផែនការរបស់គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
អំពីការអនុវត្តតាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភា។ យើងត្រូវរៀបចំសន្និសីទ Online ដើម្បីទទួលយក ​លាតត្រដាងអនុវត្តដែរ។”
ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បានចាត់ទុកថា៖ការឃោសនា​នេះត្រូវប្រមូលផ្តុំលើក
ច្បាស់នូវការបង្រឹងនិងពង្រីក និងចំណុចថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឃោសនាយ៉ាងទូលំទូលាយ 
ដើម្បីពង្រីកបញ្ញាវ័ន្តក្នុងប្រជាជនទាំង​មូលក្រោយពីរួមមតិក្នុងផែនការលាតត្រដាង
អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងពង្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តច្បាប់ចាតើទាំងរដ្ឋសភាឆ្នាំ
២០០១កិច្ចប្រជុំនៃគណះកម្មាធិការអចិន្រ្តៃនៃរដ្ឋសភាវៀតណាមបានបិទបញ្ចប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ