វៀតណាមអនុម័តលើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការកម្ចាត់ជម្ងឺ AIDS នាឆ្នាំ២០៣០

(VOVWORLD) - យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺ សំដៅជំរុញខ្លាំងក្លានូវសកម្មភាពបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ HIV/AIDS ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ ឆ្ពោះទៅកម្ចាត់ជម្ងឺនេះនៅវៀត ណាមនាឆ្នាំ២០៣០ ហើយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺ HIV/AIDS ទៅ លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបតែបានអនុម័តលើយុទ្ធ សាស្ត្រជាតិស្ដីពីការកម្ចាត់ជម្ងឺ AIDS នាឆ្នាំ២០៣០។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺ សំដៅជំរុញខ្លាំងក្លានូវសកម្មភាពបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ HIV/AIDS ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ ឆ្ពោះទៅកម្ចាត់ជម្ងឺនេះនៅវៀត ណាមនាឆ្នាំ២០៣០ ហើយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជម្ងឺ HIV/AIDS ទៅ លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ជាក់ស្ដែងគឺ បើកទូលាយនិងផ្លាស់ប្ដូរថ្មី សកម្មភាពសារព័ត៌មាន ជំរុញការធ្វើតេស្តរកវីរុស HIV ពង្រឹងនិងពង្រីក សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង HIV/AIDS នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ព្រម ទាំងធានាប្រភពធនធានមនុស្ស ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការងារបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង HIV/AIDS ផងដែរ។ ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅដូចដែលបាន លើកឡើងពោលខាងលើ យុទ្ធសាស្ត្របានដាក់ចេញដំណោះស្រាយចំនួន ១១ក្រុម ក្នុងនោះមានក្រុមដំណោះស្រាយស្ដីពីការព្យាបាលនិងថែទាំ អ្នកឆ្លង HIV៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ