វៀតណាម កើន ២៧ កាំ ក្នុង​បញ្ជីរៀបចំណាត់ថ្នាក់​នៃសមត្ថភាព​ប្រកួតប្រជែង​ឧស្សាហកម្មពិភពលោក

(VOVWORLD) -សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មពិភពលោក (CIP) ។ ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងសៀវភៅសឧស្សាហកម្មវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៩ ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ២២ ខែតុលានៅទីក្រុងហាណូយ។

វៀតណាមបានកើន ២៧ កាំ ចាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦៩ ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤២ នៅលើពិភពលោក និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ ក្នុងអាស៊ាន ក្នុងតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍

សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មពិភពលោក (CIP) ។ ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងសៀវភៅសឧស្សាហកម្មវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៩ ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ២២ ខែតុលានៅទីក្រុងហាណូយ។

យោងតាមសន្ទស្សន៍របស់ CIP បានឲ្យដឹងថា ការនាំចេញដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដល់វៀតណាម ទទួលបានការរីកចម្រើនក្នុងតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មសកល។ ការនាំចេញជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងប្រទេសវៀត ណាមបានកើនឡើង ៦ ដង។ជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់វៀត ណាមបានវ៉ាដាច់ឥណ្ឌូណេស៊ី និងឥណ្ឌាហើយកំពុងប្រដេញទាន់ប្រទេសចិន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាផលិតសម្រាប់ការនៃចេញក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមបានថយចុះ ពី ៥៦% ទៅ ៥២% ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ