វេទិកាថាមពលវៀតណាម-ថៃលើកទី១

 

វេទិកាថាមពលវៀតណាម-ថៃលើកទី១ - ảnh 1
វេទិកាថាមពលវៀតណាម-ថៃលើកទី១

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Quy Nhon ខេត្ត Binh Dinh ក្រសួងឧស្សា
ហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានរួមសហការជាមួយក្រសួងថាមពលថៃរៀបចំវេទិកា៖ថាមពលវៀតណាម-ថៃ លើកទី១។ វេទិកាថាមពលវៀតណាម-ថៃ ប្រមូលផ្តុំពិ
ភាក្សាអំពី៖ស្ថានភាពថាមពលវៀត​ណាម​និងថៃ វិស័យសហប្រតិបត្តិការប្រេងឧស្ម័ន អគ្គីសនី ប្រសិទ្ធិភាពថាមពល និងកំណត់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពល
នាពេលខាងមុខនេះ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយ ការកំ
ណត់អភិវឌ្ឍន៍ប្រភពប្រេងឧស្ម័នរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ