សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសមុទ្រខាងកើតនៅមហាវិទ្យាល័យ Yale ( ប្រទេសអាមេរិក)

សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសមុទ្រខាងកើតនៅមហាវិទ្យាល័យ Yale ( ប្រទេសអាមេរិក) - ảnh 1
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសមុទ្រខាងកើតនៅមហាវិទ្យាល័យ Yale ( ប្រទេសអាមេរិក)

        (VOV)_នាថ្ងៃទី៦និងទី៧ ឧសភា នៅមហាវិទ្យាល័យ Yale  រដ្ឋ Connecticut (ប្រ
ទេសអាមេរិក) បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ដោយប្រធានបទ៖ ជំលោះនៅ​សមុទ្រខាង
កើត។សិក្ខាសាលាលើកនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បណ្ដា​អ្នកប្រាជ្ញា វាក្មិនជួរ
មុខអំពីបញ្ហាសមុទ្រខាងកើត មកពីអាមេរិក បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អូស្ត្រាលីនិង កាណា
ដា។ បណ្ដាអង្គសន្និសីទបានបញ្ជាក់ប្រកាសផ្ទុយទៅនឹង​រាល់សេចក្ដីប្រកាសរបស់ចិន 
ចំពោះសមុទ្រខាងកើត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ