សិក្ខាសាលាស្តីពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីសម្រាប់ជនវៀតណាមនៅឆែក

សិក្ខាសាលាស្តីពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីសម្រាប់ជនវៀតណាមនៅឆែក - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១០ឧសភា  សហគមន៍អាជីវករវៀតណាមបានចូលរួមសិក្ខា
សាលានៅខេត្ត Ustecky ប្រទេសឆែក សំដៅស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងច្បាប់ថ្
មី របស់ឆែក និងជៀសវាងហានិភ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ ដើម្បីដោះស្រាយការ ជំពាក់ជំពិនអំពីច្បាប់ទាក់ទិនដល់សកម្មភាពអាជីកម្មនោះ សមាគមជនវៀត
ណាមនៅខេត្ត Ustecky កំពុងរួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថ
កិច្ចតំបន់ ក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលជួយឧបត្ថម្ភធ្វើសមាហរណកម្មសម្រាប់ជន
បរទេសនិងផ្នែកគយ រៀបចំឡើងសិក្ខាសាលាដូចគ្នា ក្នុងបំណងជួយឲ្យជនវៀត ណាមនៅទីនេះជ្រួតជ្រាបនូវស្ថានភាពនិងទទួលការពិគ្រោះយោបល់ចាំបាច់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ