សិក្ខាសាលា ប្រកាសលទ្ធផលនៃ ការស្រាវជ្រាវ សភាពការណ៏​ពុករលួយ​ ក្នុងវិស័យ​អង្គភាពអាជីវកម្ម

សិក្ខាសាលា ប្រកាសលទ្ធផលនៃ ការស្រាវជ្រាវ សភាពការណ៏​ពុករលួយ​ ក្នុងវិស័យ​អង្គភាពអាជីវកម្ម - ảnh 1
សិក្ខាសាលា ប្រកាសលទ្ធផលនៃ ការស្រាវជ្រាវ សភាពការណ៏ពុករលួយ ក្នុងវិស័យអង្គភាពអាជីវកម្ម (http://www.thanhtra.com.vn/)

នាថ្ងៃទី 04 មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅ សិក្ខាសាលា ប្រកាសលទ្ធផលនៃ 
ការស្រាវជ្រាវ សភាពការណ៏​ពុករលួយ​ ក្នុងវិស័យ អង្គភាពអាជីវកម្ម  នៅខេត្ត ទីក្រុងចំនួន 
6  របស់វៀតណាម។ តាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅអង្គភាពអាជីវកម្ម ចំនួន 270 អង្គភាព
 និង​ការពិភាក្សារតាម​ក្រុម​ចំនួន​ 7 លើក និងការសម្ភាសន៏ចំនួន 12  ជាមួយបណ្ដា អង្គភាពអាជីវកម្ម គឺ ភាគច្រើន ​បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មសុទ្ធតែ​ស្គាល់​​បណ្ដារូប ភាព នៃអំពើពុករលួយ នាបច្ចុប្បន្ន ក្នុង​បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្ម។ 
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ  លោក Doan Duy Khuong អនុប្រធាន​សភាពាណិជ្ជកម្ម  និងឧស្សាហកម្ម វៀតណាម (VCCI)  បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖” សហគមអង្គភាពអាជីវកម្ម ដើរតួនាទី ដ៏សែន សំខាន់ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងបណ្ដាអង្គការសង្គមកិច្ច 
បណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិ សំដៅកែលំអរសកម្មភាពអាជីវកម្មជាក់ស្ដែង របស់ អង្គ
ភាពអាជីវកម្ម តាមរយះបណ្ដាសកម្មភាពរបស់សមូលហភាព ដើម្បីបង្ការ ប្រឆាំង
នឹងអំពើពុករលួយ ឆ្ពោះទៅ ដល់ឆ្នាំ 2020 យើងមានខឿនសេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឈន៏
ប្រកបដោយចីរភាពជាងទៀត”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ