សកម្មភាពនៃមហាពិធីវិសាខបូជា ព,ស ២៥៦០ នៅតំបន់ផ្សេងៗ

សកម្មភាពនៃមហាពិធីវិសាខបូជា ព,ស ២៥៦០ នៅតំបន់ផ្សេងៗ - ảnh 1
សកម្មភាពនៃមហាពិធីវិសាខបូជា ព,ស ២៥៦០ នៅតំបន់ផ្សេងៗ

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ឧសភា គណៈកម្មាធិការអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀត​ណាម
នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំមហាពិធីវិសាខបូជា ឆ្នាំ២០១៦-ព,ស ២៥៦០ ។

          ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះដែរ នៅវត្ត Tu Dam ទីក្រុង Hue (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)
 ​គណៈកម្មាធិការអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ខេត្ត Thua Thien Hue  បានរៀបចំ
​មហាពិធីវិសាខបូជា ឆ្នាំ២០១៦-ព,ស ២៥៦០ ។ ព្រះតេជ្ជគុណ Thich Khe Chon អនុប្រ
ធានគណៈកម្មាធិការអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ខេត្ត Thua Thien Hue បាន
មានពុទ្ធដីកាថា៖

          “ មកដល់ថ្ងៃពិធីវិសាខបូជាម្តង់ៗ ពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយសុទ្ធតែគោរព រៀប
ចំ​ពិធីដ៏មហោឡារឹកនៅវត្ត Tu Dam។ ក្នុងពិធីដង្វាយ នៃពិធីវិសាខបូជាឆ្នាំនេះ​ ពុទ្ធ
សាសនិកទាំងឡាយសុទ្ធតែគោរព បួងសួងសួមអោយប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿង ពិ
ភពលោកសន្តិភាព ពុទ្ធសាសនារស់នៅជាអមត ប្រជាជនសុខសាន្តត្រាណ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ