សកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍១៥០ឆ្នាំនៃខឿនសារព័ត៌មានជាអក្សរជាតិ

សកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍១៥០ឆ្នាំនៃខឿនសារព័ត៌មានជាអក្សរជាតិ - ảnh 1
កាសែត Gia Dinh - កាសែតដំបូងដែលចេញជាអក្សរវៀតណាម

(VOVworld) - មហាជនវៀតណាមនឹងមានឱកាសទៅទស្សនា ស្វែងយល់អំពីខឿន
សារព័ត៌មានវៀតណាមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ដោយប្រធានបទ “១៥០ឆ្នាំនៃសារព័ត៌
មាន វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ១៨៦៥-១៩៥៤” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបណ្ណា
ល័យ ហាណូយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ដល់ទី២១ មេសា។ការតាំងពិព័រណ៍នេះ នឹងឧទ្ទេស
នាមជាមួយ មហាជនអំពីដំណើរការ១៥០ឆ្នាំរបស់ខឿនសារព័ត៌មានវៀតណណាម
តាមរយៈបណ្ដាឯកសារបោះពុម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបានចេញផ្សាយក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ
១៨៦៥-១៩៥៤ តាម នោះលើកដម្កើងអ្នកកាសែត កាសែតល្បីឈ្មោះដែលនាំមក
នូវមោទនភាពសំរាប់ ខឿនសារព័ត៌មានវៀតណាម។នេះគឺជាសកម្មភាពឆ្ពោះទៅ
ការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៩០នៃទិវាសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាម និង
លើកទី១៥០នៃទិវាចេញផ្សាយ កាសែត Gia Dinh ជាកាសែតដំបូងដែលបានចេញ
ជាអក្សរវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ