សកម្មភាពស្វាគមនិទាឃៈរដូវឆ្នាំ២០១៣របស់សហគមជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

        VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី១បុណ្យតេតប្រពៃណី(ពោលគឺថ្ងៃទី១០កុម្ភៈ) នៅវត្ត
Truc Lam នៅទីក្រុង Villesur Yvette បារាំង បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីសូត្រមុន្តបាំងស្គូល​សំរាប់ជនវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្រុង Paris និងដំបន់ជំវិញ។ ​ជន​ប្រមាណ​ជាង៣រយនាក់ក្នុងនោះមានកម្មាភិបាលស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបារាំង គណៈប្រតិភូអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមអមអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៍
អ.ស.ប​និងស្ថាប័នដំណាងនានាបានចូលរួមពិធី។

សកម្មភាពស្វាគមនិទាឃៈរដូវឆ្នាំ២០១៣របស់សហគមជនវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
វត្ត Truc Lam នៅទីក្រុង Villesur Yvette បារាំង

        នាថ្ងៃដ៏ដែលនៅវត្ត Ladakh BudVihar នៅរដ្ឋធានី New Delhi ដំណាង​
ឧបាសក​ឧបាសិការវៀតណាមបានរៀបចំស្វាគមបុណ្យតេតឆ្នាំម្សាញ់សំរិទ​
២០១៣​និងពិធីសូត្រមុន្តបាំងស្គូលជាមួយការចូលរួមរបស់កម្មាភិបាល
ស្ថានទូត​ស្ថាប័នដំណាងវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌាផងដែរ។

        មុននោះនាយប់ថ្ងៃទី៩កុម្ភៈ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅស៊្រីឡង់ការ​
បាន​រៀបចំបុណ្យតេតសហគមន៍ ទទួលនាទីឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីស្វាគមបុណ្យតេត
ឆ្នាំម្សាញ់​សំរិទ២០១៣ផងដែរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ