ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរួចផុតពីភាពក្រីក្រជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា ៤.០

(VOVWORLD) - នាឆ្នាំ ២០១៩ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តជំនួយ បច្ចេកទេសសម្រាប់ខេត្តទាំង ២ គឺខេត្ត Dac Nong និងខេត្ត Bac Kan ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង“ ជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីជនជាតិភាគតិចក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដោយអាស្រ័យលើកា។
ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរួចផុតពីភាពក្រីក្រជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា ៤.០ - ảnh 1ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរួចផុតពីភាពក្រីក្រជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា ៤.០ 

សហករណ៍និងក្រុមចំនួន ៤៩ ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកតាក់តែង គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានចូលរួម“ វេទិកាចែក រំលែកបទពិសោធន៍ ជួយឧបត្ថម្ភនារីជនជាតិភាគតិចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៃបដិវត្ត ៤.០ បានប្រព្រឹត្តិទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។ អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “នាឆ្នាំ ២០១៩ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តជំនួយ បច្ចេកទេស សម្រាប់ខេត្តទាំង ២ គឺខេត្ត Dac Nong និងខេត្ត Bac Kan ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង“ ជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីជនជាតិភាគតិចក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដោយអាស្រ័យលើការ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៃបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ ដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបណ្តាញជំនួយបច្ចេកទេស ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមស្ត្រី ដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិង លើកកំពស់សមត្ថភាព អភិវឌ្ឍន៍រាល់សកម្មភាពរកស៊ី កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ៤.០ ក្នុងការទាក់ទាញទីផ្សារផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ