ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅវៀតណាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ អ្នកជំងឺចំនួន៩១៥១នាក់ទៀតត្រូវបានប្រកាស បានជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ទៅ ៩.៧៨០.១៧២ករណី។


នៅថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៨៧៣ ករណី កើនឡើង ៣០៥ ករណីបើធៀបនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។ មានករណីស្លាប់ ១។
ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ អ្នកជំងឺចំនួន៩១៥១នាក់ទៀតត្រូវបានប្រកាស បានជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ទៅ ៩.៧៨០.១៧២ករណី។
មកទល់នឹងពេលនេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ជាង ២៣៦.១លានដូស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ