ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅវៀតណាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ មានអ្នកជំងឺចំនួន ៨៣៤៥ នាក់ត្រូវបានប្រកាសថាបានជាសះស្បើយដែលនាំឱ្យចំនួនករណីដែលបានជាសះស្បើយសរុបដល់ជាង៩,៦លានករណី។
ក្នុងថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៩២៧ ករណី ដែលកើនឡើងចំនួន ៨៨ ករណីបើធៀបនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា។ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ មានអ្នកជំងឺចំនួន ៨៣៤៥ នាក់ត្រូវបានប្រកាសថាបានជាសះស្បើយដែលនាំឱ្យចំនួនករណីដែលបានជាសះស្បើយសរុបដល់ជាង៩,៦លានករណី។ បន្តមិនមានអ្នកជំងឺស្លាប់ទេ។
មកទល់ពេលនេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៣២.៦៧៦.៣១៩ដូស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ