ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសានៅលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ដោយមានអ្នកជំងឺសរុបជិត ៣២ លាននាក់ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ជាង ៥៧៦ ០០០ នាក់។

យោងតាមគេហទំព័រស្ថិតិអន្តរជាតិ worldometers.info ថាគិតត្រឹមម៉ោង ៨ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា (ម៉ោង UTC ) នៅលើពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបជាង ១៣៧,២ លាននាក់ ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺជិត ២,៩៦ លាននាក់បានស្លាប់។ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ដោយមានអ្នកជំងឺសរុបជិត ៣២ លាននាក់ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ជាង ៥៧៦ ០០០ នាក់។ បន្ទាប់មកឥណ្ឌា និង ប្រេស៊ីល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ