ស្ថាប័នសវនកម្មវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង​ឱកាស​សហប្រតិបត្តិការ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា លោក Ho Duc Phoc អគ្គសវនកររដ្ឋវៀតណាម ប្រធានគណចាត់តាំងមហាសន្និបាត ASOSAI ១៤ និងជាប្រធាន ASOSAI អាណត្តិ ២០១៨ - ២០២១ មានជំនួបចរចាជាមួយលោក Choe Jeahyoung អគ្គលេខាធិការ ASOSAI និងជាប្រធានគណកម្មការអធិការកិច្ច និង សវនកម្ម កូរ៉េខាងត្បូង។
ស្ថាប័នសវនកម្មវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង​ឱកាស​សហប្រតិបត្តិការ - ảnh 1លោក Ho Duc Phoc អគ្គសវនកររដ្ឋវៀតណាម ប្រធានគណចាត់តាំងមហាសន្និបាត ASOSAI ១៤ មានជំនួបចរចាជាមួយលោក Choe Jeahyoung អគ្គលេខាធិការ ASOSAI និងជាប្រធានគណកម្មការអធិការកិច្ច និង សវនកម្ម កូរ៉េខាងត្បូង 

នៅទីនេះ លោក Ho Duc Phoc អគ្គសវនកររដ្ឋវៀតណាម បានចាត់ទុកថា នាពេលខាងមុខ ភាគីទាំងពីរ អាចបង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ សវនកម្ម លើវិស័យដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា ដូចជា សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ឬសវនកម្មបរិស្ថាន។ តាមលោក Ho Duc Phot ថា វៀតណាមកំពុងកសាងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់ឆ្នាំ ២០៣០ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤០ ដូច្នេះចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សវនកម្មលើបញ្ហានេះ។

“យើងខ្ញុំមានបំណងចង់សហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីកូរ៉េខាងត្បូងលើវិស័យមួយចំនួន ដូចជា សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងសវនកម្មបរិស្ថាន។ យើង ខ្ញុំ សង្កេតឃើញថា សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន របស់កូរ៉េខាងត្បូងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង។ នាបច្ចុប្បន្នវៀតណាមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសវនកម្ម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ យើងខ្ញុំមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគណប្រតិភូសវនកម្មទៅវិញទៅមកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីរៀនសូត្របទពិសោធន៍ផងដែ”រ។

ចំណែកខ្លួនវិញ លោក Choe Jeahyoung អគ្គលេខាធិការ ASOSAI និងជាប្រធានគណកម្មការអធិការកិច្ច និង សវនកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក៏ដូចជាសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម ក្នុងនោះមានការរួមវិភាគទានរបស់សវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម។ លោក Choe Jeahyoung បន្តថាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញការមកវៀតណាម ដើម្បីជួយសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាមកសាងសមត្ថភាពរបស់សវនករ ក៏ដូចជាជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមលើវិស័យសវនកម្ម ដែលមានតម្រូការផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ