សន្និសីទបូកសរុប១០ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការងារ ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស។

                   

សន្និសីទបូកសរុប១០ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការងារ ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស។ - ảnh 1
រូបថរ VOV

Vovworld- សន្និសីទបូកសរុប១០ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេស៣៦របស់ការិយា

ល័យនយោបាយស្តីពីការងារជនវៀតណាម​នៅឯបរទេសនឹងបាន​ធ្វើឡើង

ក្នុងរយះពេល២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី២០និង២១ឧសភានៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេស

វៀតណាម។នេះជាព័ត៌មានដែលបាននាំចេញ​ក្នុងសន្និសីទកាសែតរៀបចំ

ដោយគណះកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកការងារជនវៀតណាម​នៅឯបរទេស

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ឧសភា២០១៤។

ថ្លែងមតិជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោក Nguyen Thanh Son អនុរដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួង​ការបរទេសនិងជាប្រធាន គណះកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកការងារ

ជនវៀតណាម​នៅឯបរទេសអោយដឹងថា៖

“ សមិទ្ឋិលេចធ្លោដែលទទួលបាននាពេលកន្លងទៅគឺយើងផ្សពផ្សាយបាន

របបគោលនយោបាយសារវន្តមួយចំនួនដែលបំពេញបានបំណងរបស់

ជនវៀតណាម​នៅឯបរទេស។បណ្តាស្ថាប័នសារព័ត៌មានបានធ្វើការវិភាគ

បំភ្លឺការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចំពោះ

ជនវៀតណាម​នៅឯបរទេស។ “

សន្និសីទលើកនេះប្រមូលប្រផ្តុំវាយតំលៃ១០ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេស៣៦របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការផ្តួច​ផ្តើមគំនិតគោលនយោ

បាយរបស់បក្សកម្មុយសិស្តវៀតណាមរដ្ឋ​វៀតណាមចំពោះជនវៀតណាម​នៅឯបរទេសការជួយឧបត្ថម្ភកសាងសហគមន៍សាមគ្គីភាពអភិវឌ្ឍន៍និង

ធ្វើសមាហរណកម្មចូលប្រទេសសាម៉ីឆ្ពោះទៅមាតុប្រទេស។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ