សមាជិកសភាអង់គ្លេសអំពាវនាវបង្កើនជំនួយឲ្យម៉ីយ៉ាន់ម៉ា

សមាជិកសភាអង់គ្លេសអំពាវនាវបង្កើនជំនួយឲ្យម៉ីយ៉ាន់ម៉ា - ảnh 1
ប្រជាជនម៉ីយ៉ានម៉ាភាគច្រើនស្ថិតក្នុងជីវភាពរស់នៅក្រីក្រ
(រូបថតៈ vietnamplus.vn)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១២មិនា គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៌អន្តរជាតិ (IDC)ចំណុះ
រដ្ឋសភាអង់គ្លេស បានស្នើរក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (DfID)របស់អង់គ្លេស បង្កើនជំនួយសម្រាប់ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ាពី៦០លានផោនអង់គ្លេសឡើងដល់
១រយ លានផោន ដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះបណ្តាបណ្តាកំណែទម្រង់នៅប្រ
ទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នេះ។

        ក្នុងរបាយការណ៍ “ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅម៉ីយ៉ានម៉ា” IDC
ចាត់ទុក ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ប្រទេសម៉ីយ៉ានមាមានការកែ
ទម្រង់គួរឲ្យគត់ សម្គាល់។ប៉ុន្តែម៉ីយ៉ាន់ម៉ានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសក្រី
ក្របំផុតនៅទ្វីប អាស៊ី ដោយចំណូល GDP លើមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រ
មាណ ៨រយដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង១/៦ នៃ GDP របស់ប្រទេសថៃ។ បណ្តា
សមាជិកសភា IDC ជឿជាក់ថា ដោយមានប្រភពធន ធានធម្មជាតិច្រើន
សន្ធឹកសន្ធាប់ ប្រជាជនម៉ីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់នឹងមានឱកាសដើម្បីកែលំអរ

គុណភាពខាងជីវភាពរស់នៅផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ