សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន វាយនភ័ណ្ឌវៀតណាមផ្ដត់ផ្គង់ម៉ាស់ការពារប្រឆាំងបាក់តេរីចំនួន១០លានម៉ាស់

(VOVWORLD) - បណ្ដាប្រភេទម៉ាស់ ប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរីរបស់ Vinatex ត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមប្រព័ន្ធហាង លក់រាយទូទាំងប្រទេស។

គិតដល់ថ្ងៃទី១៥មីនា បណ្ដាអង្គភាពជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធក្រុម ហ៊ុន វាយនភ័ណ្ឌវៀតណាម (Vinatex) បានផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់ ប្រឆាំងមេរោគចំនួន១០លានម៉ាស់ដល់ទីផ្សារ។ បណ្ដាប្រភេទម៉ាស់ ប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរីរបស់ Vinatex ត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមប្រព័ន្ធហាង លក់រាយទូទាំងប្រទេស។

        ក្រៅពីនោះ Vinatex ក៏បានផលិតប្រភេទម៉ាស់ការពារថ្មីដោយមាន ឈ្មោះថា “ម៉ាស់ក្រណាត់ពារពារប្រឆាំងមេរោគ៣ ស្រទាប់” ក្នុងតម្លៃ៧ម៉ឺនដុង/១ប្រអប់៥ម៉ាស់ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ