សម្ព័ន្ធគ្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន ៥ មានគោលបំណងនាំចេញម្ហូបអាហារទៅវៀតណាម

សម្ព័ន្ធគ្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន ៥ មានគោលបំណងនាំចេញម្ហូបអាហារទៅវៀតណាម - ảnh 1
សម្ព័ន្ធគ្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន ៥ មានគោលបំណងនាំចេញ ម្ហូបអាហារដំចូង
បង្អស់គឺសាច់ទៅទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសនៅទី្វបអាស៊ីក្នុងនោះមានវៀតណាមផង។
(Image: Radiovietnam.vn)

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ១៧ តុលា វិទ្យុសម្លេងរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមហ៊ុន កសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារផលិតផលសត្វពាហានៈរបស់
វៀតណាមនាដើមឆ្នាំ ២០១៤។ ផ្តោតទៅលើលទ្ធផលនៃការចរចារនាពេលថ្មីៗ នេះរវាងបណ្ដាតំណាងនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃកសិផលរុក្ខផលនិង
ជលផលរុស្ស៊ី (NAFIKAD) និងក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យកសិកម្មរុស្ស៊ី (Rosselkhoznadzor) បានទទួលស្គាល់ថា៖ នា
បច្ចុប្បន្ន មានសម្ព័ន្ធគ្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន ៥ មានគោលបំណងនាំចេញ ម្ហូបអាហារដំចូងបង្អស់គឺសាច់ទៅទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសនៅទី្វបអាស៊ីក្នុងនោះ
មានវៀតណាមផង។ Rosselkhoznadzor នឹងពិនិត្យមើលនិង ក្នុងករណី ភាគី
ទាំង ២ ទទួលបានការព្រមព្រៀងសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់សាច់និងបសុសត្វអាច
ចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពី ២ - ៣ ខែ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ