សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដាក់ចេញការផ្តើមគំនិតថ្មីសំដៅស្ថិរភាពស្ថានភាពនៅស៊ីរី

សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដាក់ចេញការផ្តើមគំនិតថ្មីសំដៅស្ថិរភាពស្ថានភាពនៅស៊ីរី - ảnh 1
អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ Nabil Elaraby (Foto: internet)

(Vovworld)-នាថ្ងៃទី ៩ កុម្ភៈ អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ Nabil Elarabyក្នុងការ
ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបានស្នើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Ban Ki
Mun ជួយបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការចម្រុះអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្ព័ន្ធអារ៉ាប
ទៅដល់ Xyri ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនៅប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ អគ្គលេ
ខាធិការ Ban Ki Mun បានអះអាងថា៖ អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀម ខ្លួនជា
ស្រេច ជួយ ឧបត្ថម្ភដោយគ្រប់វិធានការ សំដៅស្ថិរភាពស្ថានភាព នៅប្រទេស
នេះ។

        រួមជាមួយនោះ រុស្ស៊ីក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជួយឧបត្ថម្ភសំដៅបញ្ឈប់វិបត្តិ
នៅ Xyri តាមការផ្តើមគំនិតរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ