សម្រស់ប្រឹមប្រីយ៍គ្មានទីបញ្ចប់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅកណ្តាលរដ្ឋធានីអាមេរិក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាម បានរួមសហការ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលពន្លឿនការវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ហាណូយ និង ដៃគូសំខាន់របស់ខ្លួនគឺសមាគមទេសចរណ៍អាមេរិក (ASTA) រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វ ផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់វៀតណាមផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់ប្រជាជន អាមេរិក អំពីប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលមានគោលដៅទាក់ទាញ ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនាដូចជា ឈូងសមុទ្រ  Ha Long ប្រព័ន្ធគុហានៅ Phong Nha-Ke Bang ឬផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេសអំពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ របស់វៀតណាមផងដែរ។

លើសពីនេះទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្តល់ឱកាស សហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន ទេសចរណ៍ ក្នុងស្រុកនិងដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងរវាងអ្នកវិនិយោគរួមទាំង ជម្រុញការចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ សំដៅរួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងអាមេរិកតែម្តង៕

 

 

វៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា “A Soulful Vietnam” នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃប្រទេសអាមេរិក។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់វៀតណាមផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់ប្រជាជន អាមេ រិក អំពីប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលមានគោលដៅទាក់ទាញ ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនាដូចជា ឈូងសមុទ្រ  Ha Long ប្រព័ន្ធគុហានៅ Phong Nha-Ke Bang ឬផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេសអំពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ របស់វៀតណាមផងដែរ។

លើសពីនេះទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្តល់ឱកាស សហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន ទេសចរណ៍ ក្នុងស្រុកនិងដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងរវាងអ្នកវិនិយោគរួមទាំង ជម្រុញការចែក រំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ សំដៅរួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងអាមេរិក តែម្តង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ