សារព័ត៌មាន-ស្ពានតភ្ជាប់សំខាន់ជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា

សារព័ត៌មាន-ស្ពានតភ្ជាប់សំខាន់ជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា - ảnh 1
សារព័ត៌មាន-ស្ពានតភ្ជាប់សំខាន់ជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅវេទិកាសារព័ត៌
មានជាមួយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា។ នេះគឺជាវេទិកាមយយ ដើម្បីជួបជុំគ្នា និងពិ
ភាក្សាបទពិសោធន៍ រវាងសមាជិកសភា ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន នៃ​ស្ថាប័នសារព័ត៌
មាននានា កសាងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិ រវាងសមាជិកសភាជាមួយសារព័ត៌មាន។ អង្គ
សន្និសីទសុទ្ធតែបានអះអាងថា៖ ក្នុងរយៈពេល៧១ឆ្នាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កន្លងទៅ
 សារព័ត៌មានជានិច្ចកាលជាមិត្តរួមដំណើរ តភ្ជាប់ និង​គួរអោយទុកចិត្តរបស់រដ្ឋសភា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ