សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់


សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់  - ảnh 1
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅវៀតណាម (Image: VOV)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗលើពិភពលោកបាន
ផ្សាយ ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
នៅវៀតណាម ក្នុងនោះ​ មានការវាយតំលៃរួមថា៖ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ
មានអត្ថន័យដ៏សែន សំខាន់និងបង្ហាញនូវភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់វៀតណាម។
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinghua របស់ចិនបានផ្សាយព័ត៌មានថា៖ ការបោះឆ្នោត
បានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោងទី ៧ ព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ឧសភា តាមម៉ោងវៀតណាម ដោយ
មានទីកន្លែងបោះឆ្នោតចំនួន ៩១ ៤៧៦ កន្លែងក្នុង ទូទាំងប្រទេស។ សមាជិក
សភាចំនួន ៥០០ រូបក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោម
បេក្ខជនចំនួន ៩៧០ នាក់។ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters បានដក
ស្រង់ពាក្យសំដីរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen Hanh Phuc
បានអះអាងថា៖ បេក្ខជនចំនួន ៩៧០ នាក់មានសកម្មភាព ហើយអ្នកបោះ
ឆ្នោតមានសិទ្ធិ បោះឆ្នោតនិងភារកិច្ចចូលរួមកសាងមាតុប្រទេសនិងសង្គម។
 វិទ្យុសម្លេងអាមេរិក (VOA) ក៏ បានឲ្យដឹងថា៖ ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជា
ទិវាបុណ្យធំនៅប្រទេសវៀតណាម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ