សហគ្រាសវៀតណាមចំនួន ៧ អង្គភាពស្ថិតក្នុងចំណោមសហគ្រាសកំពូល ទាំង ២០០ ដែលមានប្រាក់ចំណូលល្អបំផុតនៅអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក

(VOVWORLD) -សហគ្រាសវៀតណាមចំនួន ៧ អង្គភាពក៏ស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះ ដែលរួមមាន៖ Masan Group, Mobile World  , Sabeco, Vietjet Air, Vinamilk, Techcombank និង Vingroup ។

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសថ្មីៗរបស់ Forbes Asia បាន ឲ្យដឹង ថានៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមក្រុមហ៊ុនចំនួន ២០០ អង្គភាពដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះ សហគ្រាសវៀតណាមចំនួន ៧ អង្គភាពក៏ស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះ ដែលរួមមាន៖ Masan Group, Mobile World  , Sabeco, Vietjet Air, Vinamilk, Techcombank និង Vingroup ។

បញ្ជីបេក្ខភាពទាំងនេះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងពី សហគ្រាសចំនួន ៣២០០ អង្គភាព ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលមានប្រាក់ចំណូលជាង ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងទៅផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ