អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong អញ្ជើញទៅទស្សនានិងបំពេញ ការងារនៅខេត្ត Lam Dong

ក្នុងរយះពេល ២ ថ្ងៃ​ (គឺថ្ងៃទី ៦ និងថ្ងៃទី ៧ ធ្នូ) អគ្គលេខាបក្ស ​កុម្មុយនីស្ត​វៀត
ណាម  លោក Nguyen Phu Trong បានអញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា និងបំពេញការងារនៅ 
ខេត្ត Lam Dong ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ​ការអនុវត្តន៍​សេចក្ដី​សម្រេចចិត្ត នៃមហា សន្និបាត  លើកទី ១១ របស់បក្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ ​កសិកម្មកសិករ និងជនបទ ក្ដាប់​សភាព ការណ៍អំពី ការគ្រប់គ្រង ​និងប្រើប្រាស់ដីធ្លី ។

អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong អញ្ជើញទៅទស្សនានិងបំពេញ ការងារនៅខេត្ត Lam Dong - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្សNguyen Phu Trong អញ្ជើញទៅទស្សនានិងបំពេញការងារនៅខេត្តLam Dong(http://www.qdnd.vn)

          នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ធ្នូ ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Lam Dong   អគ្គលេ
ខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា÷​ Lam Dong មាន​ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ យុទ្ធសាស្ត្រ ដ៏សែនសំខាន់ អំពីសេដ្ឋកិច្ច សង្គម សន្តិសុខការពារប្រទេស ​ចំពោះ
តំបន់ Tay Nguyen និងទូទាំងប្រទេស។ ) អគ្គលេខាបក្ស ​Nguyen Phu Trong ស្នើ 
ខេត្ត Lam Dong ត្រូវប្រមូលផ្តុំ ពង្រីកឧត្តមភាព ​អំពីកសិកម្ម តាមទិកលើកកំពស់ 
ទិន្នផល  គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព កំលាំងប្រកួតប្រជែង …។ល។ អគ្គលេខាក៏បាន វាយតំលៃខ្ពស់ ការដែលបក្សភាគ ​ខេត្ត Lam Dong បានអនុវត្តយ់ាងម៉ត់ចត់  ការទិ
តៀន  និងស្វ័យទិតៀន ​តាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត នៃសន្និបាតមជ្ឈឹម លើកទី ៤ 
នីតិកាលទី១១។

          ក្នុងឱកាសនេះដែរ ​ អគ្គលេខាបក្ស ​Nguyen Phu Trong បានទៅ​សាក់សួរសុខ
ទុក្ខ និងជូនអំណោយ បណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយនិង​គ្រួសារធ្វើផលិត កម្ម ឆ្នើម នៅក្នុងតំបន់ខេត្ត Lam Dong ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ