អធីការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជា

អធីការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជា - ảnh 1
អធីការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជា (VOV)       Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី៣មិថុនានៅទីក្រុងហាណូយ អធិការកិច្ច​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាមបានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទំនាក់​ទំនងជា
មួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីសុខ​វិឡាយ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការ​កិច្ចកម្ពុជា។ អគ្គអធិការកិច្ចរងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកស្រី Le Thi Thuy បានស្វាគមដំណើរ
ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនិងសម្ដែងការជឿជាក់ថានេះ​នឹងជាឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លា
ដើម្បីភាគីទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ រួមចំណែកពង្រឹង​ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
សហប្រតិបត្តិការរវាងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងក្រសួងទំនាក់ទំនងជា
មួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចកម្ពុជា។ លោកស្រី​សុខវិឡាយបានសម្ដែង
បំណងបន្តទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អធិការកិច្ច​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអំពី
បំប៉នជំនាញក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុង​ការ​ងារអធិការកិច្ចដោះស្រាយ
ពាក្យប្តឹងតវ៉ាបរិហារនិងការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើរពុករលួយក្នុងរយៈពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ