អធិការរដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់

អធិការរដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ - ảnh 1
អគ្គអធិការ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម លោក Huynh Phong Tranh (http://dbv.vn/)

(VOV)_ដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាបរិហារ បង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាភារកិច្ចជា
ប្រចាំរបស់អធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាល។ នេះគឺជាការអះអាងរបស់អគ្គអធិការ  រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម លោក Huynh Phong Tranh ក្នុងនាទី៖​ប្រជាជន​សួរ រដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយ នាថ្ងៃទី 
២៦ មករា។ លោក Huynh Phong Tranh បាន​អោយ​ដឹងថា៖ ការបង្ការ ប្រឆាំងអំពើ
ពុករលួយ​ជាបញ្ហាដែលទទួលបាន​​យកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន​របស់ប្រជាជន។ បក្ស រដ្ឋ និងស្ថាប័នមានមត្ថកិច្ចនានា​បានអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើន ដើម្បី បង្ការ ប្រឆាំង និងដោះស្រាយរាល់អំពើ​ពុករលួយ។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិទ្ធិភាពមិនទាន់បានដូច​បំណង់
ឡើយ។ ​ប៉ុន្តែ ​អគ្គអធិការ​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Huynh Phong Tranh ជឿជាក់​
ថា៖​​ដោយមានដំណោះស្រាយព្រមៗគ្នាទាន់ពេលវេលា ​ការងារបង្ការ ​ប្រឆាំងអំពើ
ពុករ លួយនឹងមានការរីកចំរើនជាច្រើនដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ