អ្នកជំនាញការអាមេរិក៖ សេចក្តីប្រកាសអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើតសមស្របនឹង UNCLOS


អ្នកជំនាញការអាមេរិក៖ សេចក្តីប្រកាសអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើតសមស្របនឹង UNCLOS - ảnh 1
អ្នកជំនាញការអាមេរិក៖ សេចក្តីប្រកាសអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើតសមស្របនឹង UNCLOS (RT)


        Vovworld-មជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញការអាមេរិកបានចាត់ទុកថា សេចក្តីប្រកាស​
អធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើតគឺសមស្របនឹងអនុសញ្ញា​
អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) និងវៀតណាមគ្មាន​សកម្ម
ភាព​កសាងថ្មីបណ្ដាកោះនៅសមុទ្រខាងកើតដូចជាចិនដែលកំពុងអនុវត្ត​ខុស
ច្បាប់។ ឆ្លើយសម្ភាសទស្សនាវដ្តី នយោបាយពិភពលោក នាថ្ងៃទី២១តុលា អ្នក
ជំនាញការ Gregory Poling នាយកការផ្ដើមគំនិតតម្លាភាពនាវាចរណ៍ទ្វីអាស៊ី​នៃ
​មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ (CSIS) បានឲ្យដឹងថា គ្មាន​ភ័ស្តុ
តាងណាសឲ្យឃើញថា វៀតណាមមានសកម្មភាពកសាងកោះនៅសមុទ្រ​ខាង
កើត។ អ្នកជំនាញការនេះបានឲ្យដឹងថា ចិនកំពុងអនុវត្តផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព​ដើម
នៅវាលថ្មក្រោមសមុទ្រដែលចិនកំពុងទន្ទ្រានកាន់កាប់ខុសច្បាប់នៅសមុទ្រខាង
កើតនិងនោះជាប្រការដែលអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗមានសេចក្តីប្រកាស
អធិបតេយ្យភាពនៅដំបន់ព្រួយបារម្ភបំផុត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ