អនុប្រធានរដ្ឋបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៧០០ចំណែកសំរាប់កុមារក្រីក្រនៅ Tay Nguyen។

អនុប្រធានរដ្ឋបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៧០០ចំណែកសំរាប់កុមារក្រីក្រនៅ Tay Nguyen។ - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៧០០ចំណែកសំរាប់កុមារក្រីក្រនៅ Tay Nguyen។


       VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨តុលានៅទីក្រុង Pleiku អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​
លោក​ស្រី Nguyen Thi Doan បានប្រគល់អាហារូបករណ៍មានតំលៃជាប្រាក់
ប្រមាណ​២ពាន់១រយលានដុងសំរាប់កុមារឧស្សារៀនសូត្រមានគ្រោះបោះ
ចោលការ​រៀនសូត្រនៅខេត្តចំនូន៥ចំណុះដំបន់ Tay Nguyen គឺ Gia lai, Dak
Lak, Dak Nong, Kon Tum និង Lam Dong។ អនុប្រធានរដ្ឋបានសំណូមពរថ្នាក់
ដឹកនាំ​និង​ស្ថាប័ននានានៅដំបន់ Tay Nguyen ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត
ចំពោះកុមារ​ក្រីក្រមានគ្រោះអាសន្នបោះចោលការរៀនសូត្រ។ ថ្លែងមតិនៅ
ពិធី អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan បានអះអាងថា៖

        “បក្សនិងរដ្ឋរួមជាមួយរដ្ឋអំណាចដំបន់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអប់រំ
បណ្ដុះ​បណ្ដាល។ ប៉ុន្តែចំពោះខេត្ត ចំនួន៥នៅ Tay Nguyen របស់យើង បញ្ហា
បានដាក់​ចេញគឺចាំបាច់ចំពោះបញ្ហាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល។ យើងខ្ញុំស្នើរថ្នាក់
ដឹកនាំនៅទីនេះ​ប្រមូលផ្ដុំថែមទៀតសំរាប់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល ពិសេសគឺ
ពីថ្នាក់មត្តេយ​ដល់​ថ្នាក់​អនុវិទ្យាល័យ៕”

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ