អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាមចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី៥០នៃទិវាបង្កើត មហាវិទ្យាល័យរុក្ខកម្ម

​​​​​​​​​​​​​​​                  

អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាមចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី៥០នៃទិវាបង្កើត មហាវិទ្យាល័យរុក្ខកម្ម - ảnh 1
រូបថត អិនធឺណែត

Vovworld-ថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកា អញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី៥០នៃទិវាបង្កើតមហា
វិទ្យាល័យ រុក្ខកម្មនិងទទួលគ្រឿងឥស្ស​រីយយស់ឯករាជថ្នាក់ទី២របស់សាលាអនុ
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​លោកស្រីNguyen Thi Doanបានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការខំប្រឹង
ប្រែងរបស់សាលាក្នុងអំឡុង៥០ឆ្នាំកន្លងមក។លោកស្រីមានបំណងថា៖គ្រូបង្រៀន
និងនិស្សិតរបស់សាលាទាំងឡាយបន្តពង្រីកស្នាដៃរបស់ខ្លួននិងលើកំពស់គុណភាព
បណ្តុះបណ្តាលប្រភពធានធានមនុស្សដើម្បីបំរើដំណើរឧស្សាហូបនិយកម្មទំនើបភាវូ
បនីយកម្មប្រទេស​ជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ