អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Nguyen Thi Doan ទទួលជួបជាមួយគណះប្រតិភូអាជីវករនៅទូទាំងប្រទេស

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម
 លោកស្រី Nguyen Thi Doan ទទួលជួបជាមួយគណះប្រតិភូអជីវករ​នៅក្នុងទូទាំង ប្រទេសវៀតណាម​។ នៅក្នុងជំនួបសន្ទនានោះ អនុប្រធានរដ្ឋ​វៀត​ណាម លោក
ស្រី Nguyen Thi Doan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា÷ អាជិវករជាកម្លាំង​ស្នូល ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍  ជាមួយការរួមវិភាគទានចំនួន ៤០% នៃGDPនិងដោះ​ស្រាយ​ការងារធ្វើចំនួន៥០%។
 អនុប្រធានរដ្ឋ​ Nguyen Thi Doan បាន​លើក​ច្បាស់ថា÷

          “ខ្ញុំមានគោលបំណងថា បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្ម អាជីវករ អភិវឌ្ឍន៍ដោយ​ផលិតផលមានគុណភាព។ យើងគួរតែស្វែងរករបៀបគ្របគ្រងប្រកបដោយមាន ប្រសិទ្ធភាព សុឆ័ន្ទះរបស់អាជីវករត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ជាងទៀត មិនខ្លាច់ការលំបាកសាក
ល្បង។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ស្នើ អោយយើងត្រូវពង្រីកស្មារតីអាជិវករ គាំទ្រ ជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅ វិញទៅមក ដើម្បីសម្ព័ន្ធសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង៕”

អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម  Nguyen Thi Doan ទទួលជួបជាមួយគណះប្រតិភូអាជីវករនៅទូទាំងប្រទេស - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Doan (internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ