អនុប្រធានរដ្ឋNguyen Thi Doan អញ្ចើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាល្លឺម៉ង

     

អនុប្រធានរដ្ឋNguyen Thi Doan អញ្ចើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាល្លឺម៉ង - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan ក្នុងពិធីបើកសម្ពោធ
សាខា VietinBank នៅ Berlin អាល្លឺម៉ង់
(រូបថតៈInternet)


     (VOVworld)-មុនពេលអញ្ចើញទៅកាន់ក្រិកចូលរួមសន្និសិទកំពូលនារីពិភព
លោក អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan បានមានដំណើបំពេញការងារនៅអាល្លឺ
ម៉ងចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ឧសភា។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ច
នេះ លោកស្រីបានអញ្ចើញចូលរួមពិធីបើកសាខាទី២ ធនាគាពាណិជ្ជកម្មភាគ
ហ៊ុនឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម (Vietin Bank) នៅទីក្រុង Berlin អាល្លឺម៉ង់។ អនុប្រធានរដ្ឋក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តី កម្មាភិបាល ស្ថានកុងស៊ុល វៀតណាមប្រចំានៅ Frankfurtនិងស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចំានៅ Berlinរួមជាមួយ ប្រជាអណិកជនវៀតណាម។លោកអះអាងថាសហគមជនវៀតណាមណាមនៅ
អាល្លឺម៉ងជាស្ពានសំ ខាន់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

        ក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើទស្សនកិនេះដែរ អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan
បានធ្វើជា អធិបតីការសន្ទនាស្តីអំពី ការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រភពទុន និងឪកាស
នៅអាល្លឺម៉ង ដោយសភាពាណីជ្ជកម្មវៀតណាមសហការជាមួយ VietinBank រៀប
ចំឡើងនៅBerlin។ការ ដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត រវាងវៀតណាម ជាមួយអាល្លឺម៉ង់តាំងពីចុងឆ្នាំ ២០១១បានបង្កើតឡើងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ
ថ្មី១ មានសារៈសំខាន់សំដៅ ជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេស ទាំង ពីរកាន់តែស៊ីជំរៅថែមទៀត៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ