អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិកឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិកឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong


(VOVworld)- អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិកឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំ
ប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។​នេះជាភារកិច្ច១ក្នុងចំណោមភារកិច្ច ស្នូល
ចំនួន៥ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen
Phu Trong ប្រកូលឲ្យផ្នែករៀបចំ កសាងបក្ស នៅក្នុងសន្និសីទកម្មាភិ បាលទូទាំង
ប្រទេសស្តីពីការងាររៀបចំកសាងបក្សដែលប្រារពឡើងនាថ្ងៃទី២៩ មករានៅទីក្រុង
ហាណូយ។ លោក Nguyen Phu Trong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភារកិច្ចដំបូងរបស់ផ្នែក
រៀបចំកសាងបក្ស គឺបញ្ជាណែនាំការត្រៀមរៀបចំមហា សន្និបាតបក្សភាគគ្រប់
ជាន់ថ្នាក់ប្រកបដោយជោគជ័យ។​ភារកិច្ចទី២គឺធ្វើសេនា​ធិការសំដៅសុក្រិដ
របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហា សន្និបាតអាណត្តិ
២០១០-២០១៥ លទ្ធផលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹមលើក ទី៤ ជាពិសេសគឺ
បណ្តាដំណោះស្រាយជំនះពុះពារលើបញ្ហាចំបាច់ស្តីពីការងារ កសាងបក្សនាសព្វ
ថ្ងៃជាដើម។ស្តីពីការងារបុគ្គលិលគណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ លោក
Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា ការងារនេះត្រូវដំណើ ការត្រឹមត្រូវនិង
តាមបទបញ្ញត្តិ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ