អាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃជាតិគីមី ពុលពណ៏លឿងទំ dioxin។

(VOV)-ថ្ងៃទី​៨ឧសភានៅទីក្រុងហាណូយ( វៀតណាម)ដំណាងរបស់ភាគី
អាមេរិកបានប្រកាសបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ឋប្លង់សំអាតបំពុលបរិស្ថានដោយជាតិ
គីមីពុលពណ៏លឿងទំ​​  dioxinសំដៅជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃជាតិគីមីនេះ
នៅដំបន់ព្រលានយន្តហោះ​Da Nangភាគកណ្តាលវៀតណាម។តាមគំរោង 
ចំណាយសំរាប់គំរោងការណ៍នេះគឺប្រមាណ​43លានដុល្លារអាមេរិក។ថ្លែងមតិ
នៅសិក្ខាសាលាឧទ្ទេសនាមអំពីបច្ចេកទេសបច្ចកវិជ្ជាកំចាត់ជាតិគីមីពុលព
ណ៏លឿងទំ​​  dioxin នៅព្រលានយន្តហោះ​Da Nangនាយករងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍
អន្តរជាតិរបស់អាមេរិក​លោក​ Donald Steinbergបានឲ្យដឹងថា វិធី កំចាត់ជាតិគីមី
ពុលពណ៏លឿងទំ​​ពោលខាងលើជាបច្ចកវិជ្ជាជឿនលឿនដែលបានអនុវត្តនៅ
អាមេរិក ទ្វីបអឺរ៉ុប​និងទ្វីបអាស៊ី។តាមគំរោងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះពិធីចាប់ផ្តើម
សំអាតដីមានជាតិគីមីពុលពណ៏លឿងទំ​​  dioxinនៅ ព្រលានយន្តហោះ​Da Nang
ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងវៀតណាមរៀបចំឡើង៕


                          

អាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃជាតិគីមី ពុលពណ៏លឿងទំ  dioxin។  - ảnh 1
ពិធីកំចាត់ជាតិគីមីពុលពណ៏លឿងទំ១(Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ