អាមេរិកព្រមានលទ្ធភាព Al Qaeda វាយប្រហារភេរវកម្មមុនថ្ងៃរៀបចំការបោះឆ្នោត


អាមេរិកព្រមានលទ្ធភាព Al Qaeda វាយប្រហារភេរវកម្មមុនថ្ងៃរៀបចំការបោះឆ្នោត  - ảnh 1
អាមេរិកព្រមានលទ្ធភាព Al Qaeda វាយប្រហារភេរវកម្មមុនថ្ងៃរៀបចំការបោះឆ្នោត (VNA)

(VOVworld) – សេចក្តីព្រមានត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានចារកម្មអាមេរិកនាំចេញនាថ្ងៃទី
 ៤ វិច្ឆិកា ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីទីក្រុង New York រដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Virginia។ តាម
នោះ អង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិ Al Qaeda អាចវាយប្រហារទៅលើបណ្ដា តំបន់
ពោលខាងលើនាថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា មួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី អាមេរិក។
ទោះបីជាគ្មានទីកន្លែងជាក់ស្តែងណាមួយដែលត្រូវបានផ្កោតទៅលើក្តី ប៉ុន្តែ
មន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកបានចេញបទបញ្ជាឲ្យកំលាំងចម្រុះប្រឆាំងលិទ្ធិភេរវកម្ម
អាមេរិកអំពីគ្រោះអាសន្ននេះ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ