អាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៨ មេសា សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភ ចំពោះសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត។ 

សេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបានលើកច្បាស់ថា អាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះព័ត៌មានស្ដីពីសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុជាបន្តបន្ទាប់របស់ចិន តម្រង់ទៅលើសកម្ម ភាពអភិវឌ្ឍប្រេងឧស្ម័ននៅសមុទ្ររបស់ប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពផ្សេងៗទៀត។ ចិនគប្បីបញ្ឈប់ “អំពើសម្លុត” ក៏ដូចជាអំពើបង្ករឿងហេតុដ៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលបង្កឡើងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ