អ៊ីរ៉ង់ចៃដន្យប្រកាសបញ្ឃប់កម្មវិធីបង្កើនសារធាតុ uranium

(VNA) – នាថ្ងៃទី ១៣ តុលា អ៊ីរ៉ង់ចៃដន្យប្រកាសថា៖ ប្រទេសនេះត្រៀមខ្លួនជា ស្រេចបញ្ឃប់កម្មវិធីបង្កើនសារធាតុ uranium នៅកំរិត ២០% ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ទទួល
បានប្រភពវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែរពោលខាងលើពីប្រទេសផ្សេង។ នាថ្ងៃដ៏ដែល ប្រភពព័ត៌មានមួយនៃ អ.ស.ប. បានដក់ស្រងសេចក្តីប្រកាស របស់អ្នកនាំពាក្សរ
ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Ramin Mehmanparast ដែលបានអះអាងថា៖ Tehran ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជួបចរចារដើម្បីធ្វើឲ្យធូរស្រាលការសង្ស័យរបស់លោកខាងលិច
អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសនេះ។ សេចក្តីប្រកាសពោលខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់
ទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់សំដៅចាប់ផ្តើមឡើងវិញការចរចារជាមួយមហា
អំណាចនានាក្នុងកាលៈទេសៈបណ្ដាបទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចកំពុង
រារាំងខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់អភិវឌ្ឍន៍ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ក៏ដូចជា ការដែល
សហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលការធ្វើពហិការ ការនាំចូលឧស្ម័នពីប្រទេសឥស្លាមនេះ៕ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ