អ៊ីរ៉ង់បើកបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែជាមួយតំបន់ស្វយ័តជន Kurd ឡើងវិញ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៨ ធ្នូ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Bahram Qassemi បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះបានបើកច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយតំបន់ស្វយ័ត ជន  Kurd ឡើងវិញនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីរយៈពេលបិទទ្វារដោយសារការ បោះប្រជាមតិទាមទាឯករាជ្យរបស់ជន  Kurd  នាខែកញ្ញាកន្លងទៅ។ 
 
អ៊ីរ៉ង់បើកបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែជាមួយតំបន់ស្វយ័តជន Kurd ឡើងវិញ  - ảnh 1 អ៊ីរ៉ង់បើកបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែជាមួយតំបន់ស្វយ័តជន Kurd ឡើងវិញ 

(VOVword) – នាថ្ងៃទី ១៨ ធ្នូ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Bahram Qassemi បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះបានបើកច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយតំបន់ស្វយ័ត ជន  Kurd ឡើងវិញនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីរយៈពេលបិទទ្វារដោយសារការ បោះប្រជាមតិទាមទាឯករាជ្យរបស់ជន  Kurd  នាខែកញ្ញាកន្លងទៅ។ លោក Qassemi បានឲ្យដឹងថា៖ ច្រកទ្វារព្រំដែន Haji និង Omran Parwezkhan ត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពឡើង វិញប៉ុន្តែមិនទាន់បានជូនដំណឹងពេលវេលាលំអិតនៅឡើយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ