អាស៊ាននិងអាល្លឺម៉ងជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

           

អាស៊ាននិងអាល្លឺម៉ងជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ - ảnh 1

Vovworld- អាស៊ាននិងអាល្លឺម៉ងជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។នេះជាកិច្ច​ព្រមព្រៀង
ដែលផាកីទាំង២ទទួលបានក្នុងសន្និសីទលើកទី២១នៃគណះកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិ
ការអាស៊ានអាល្លឺម៉ងនាថ្ងៃទី២៨មករានៅទីក្រុងJakarta ឥណ្ឌូនេស៊ី។ភាគីទាំង២បាន
ឯកភាពថា៖នាពេលខាងមុខនឹងជំរុញខ្លាំងគំរោងការណ៍លើវិស័យអាទភាពនានាគឺ​
ធានាបរិស្ថាន​ទប់ទល់នឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុសមាហរ័ណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់
និងបង្កើនលទ្ឋភាព។ល។
ក្នុងបទថ្លែងមតិបើកសន្និសីទឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ងប្រចាំនៅអាស៊ានលោកGeorg
Witschel បានគូសបញ្ជាក់ដល់សារសំខាន់នៃតំបន់អាស៊ានក្នុងគោលនយោបាយរបស់
អាល្លឺម៉ង។រីឯខ្លួនឯងវិញឧបការីនាយកផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តសម្របសម្រួលអាស៊ាន​
លោកស្រីLee Chen Chen  បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អាល្លឺម៉ង
ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ