ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Thien Nhan ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Bac Giang

       

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Thien Nhan ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Bac Giang - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Thien Nhan ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Bac Giang(http://nguyenthiennhan.net/)

 (VOV)_នៅក្នុងជំនួបប្រាស្រ័យនាថ្ងៃទី ១៥ តុលា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល 
និងជាប្រធាន គណះកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen
Thien Nhan និងគណះប្រតិភូសមាជិក សមាជិកា​សភា​មណ្ឌល​ Bac Giang (ភាគ ខាងជើងវៀតណាម) បានឆ្លើយសំនួរអំពីបញ្ហាជា​ច្រើន ​ដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្ត
ទុកដាក់ ដូចជា៖​ការកសាងសាលារៀន​ គោលនយោបាយចំពោះជនមានគុណូបការះ 
…។ល។ ស្ដីពីបញ្ហាដែល​ទាក់ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅ សង្គម និងគោលនយោបាយចំពោះ ប្រជាកសិករ ដូចជាសំណូមពររបស់អ្នកបោះឆ្នោតថាមានការធានារ់ាប់រងសុខាភិបាល​សំរាប់កសិករ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Thien Nhan បានអោយដឹងថា៖ ​បណ្ដាផ្នែក និងស្ថាប័នទាក់ទិននឹងស្រាវជ្រាវ និងអាចអនុវត្តជាពិសោធន៍…។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ