ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលលោកNguyen Xuan Phucជូបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Phu Yen

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលលោកNguyen Xuan Phucជូបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Phu Yen - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលលោកNguyen Xuan Phuc
ជូបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Phu Yen(រូបថតៈVGP/Lê Sơn)

(VOVworld)-បន្តដំណើរបំពេញការងារនៅបណ្តាខេត្តនានាស្ថិតនៅភាគកណ្តាល
វៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦កញ្ញា នៅទីក្រុង Tuy Hoa ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល
វៀត ណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានមានជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត
 Phu Yen ។ នៅទីនេះ លោក​ Nguyen Xuan Phuc បានក្រើនរំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំ  ខេត្ត
 Phu Yen រួមទាំងផ្នេក តំបន់នានា ត្រូវមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លារជាងទៀត ក្នុងការ
ងាររំដោះ សងវិញនូវការខូចខាត និងតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់បណ្តា គំរោងការ
ស្នូលលើភូមិសាស្រ្ត។ លោក​Nguyen Xuan Phuc ក៏បានផ្តោតការ យកចិត្តទុក
ដាក់ទៅលើការតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវធានាលក្ខណៈងាយស្រួល សម្រាប់ប្រជាជន
មានស្ថេរភាពក្នុងជីវភាពរស់នៅ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ