១២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន៩១៨/១០៦៣នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជា សះស្បើយ ហើយបរិមាណអ្នកស្លាប់មាន៣៥នាក់។

នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ កញ្ញា គណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ Covid-19 បានជូនដំណឹងថា ក្នុងរយៈពេល១២ម៉ោង កន្លងទៅ វៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លង Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ នោះឡើយ។ នេះជាថ្ងៃទី១២ជាប់ៗគ្នាដែលវៀតណាមិនរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍។

មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន៩១៨/១០៦៣នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជា សះស្បើយ ហើយបរិមាណអ្នកស្លាប់មាន៣៥នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ