ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម

(VOVworld)-ត្រូវបានព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃស្រល់ស្អាតអស្ចារ្យ កេហដ្ឋាន I ជាកន្លែង
ដែល ស្តេច Bao Dai (ជាស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម) ធ្លាប់រស់នៅដែលមាន
ស្ថាប័ត្យកម្មអឺរ៉ុប បុរាណ ដោយបង្អួចនិងកៅអីដាក់រៀបតាមសងខាងផ្លូវចូល
បរិវេណ។

ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 1
កេហដ្ឋាន I នេះស្ថិតនៅវិថី Tran Quang Dieu ខ័ណ្ឌទី១០ ទីក្រុង Da Lat ដែលមានចម្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រហែល៤គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍ និងលើ កំពូលទួលស្រល់មានកំពស់ជាង១.៥០០ម៉ែត្រ។តាំងពីពេលបើកទ្វារឲ្យ ទស្សនិកជនចូលទស្សនានាខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥មក គេហដ្ឋាន I នេះ បាន ក្លាយទៅជាទីមកដល់មិនអាចរំលងបានឡើយនៅពេលទស្សនាក្រុង Da Lat ម្តងៗ។
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 2
ដំបូងឡើយ គេហដ្ឋាននេះជាគេហដ្ឋានរបស់អាជីវកបារាំង Robert Clement Bourgery និងបានសាងសង់នាឆ្នាំ១៩២៩។ គេហដ្ឋាននេះ ស្ថិត លើទួលស្រល់មួយសម្លឹងចុះទៅជ្រលងភ្នំ
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 3
ស្តេច Bao Dai បានសាងសង់អាគារមួយ សួនឧទ្យាន អាងហែលទឹក និង ទីបង្អង់ដំណើរពេលទៅប្រមាញ់សត្វនៅតាមជ្រលងភ្នំ
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 4
គេហដ្ឋាន I មានទំហំ១៨ហិកតា ក្នុងនោះ អាគារសម្រាប់ស្នាក់នៅគឺ ៨១៨ ម៉ែត្រក្រឡាដោយមានបន្ទុកធំតូច១២។ នេះជាសំណងស្ថាប័ត្យកម្មស្អាតបំផុត នៅក្រុង Da Lat នាសម័យនោះ។
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 5
ជ្រើសរើសទីនេះជាទីស្នាក់ការកណ្តាលគឺដោយសារទេសភាពនៅ ទីនេះស្អាតនិងស្ងប់ស្ងាត់
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 6
ផ្លូវចូលអមដោយដើមស្មាច់ហើយទស្សនិកជនអាចគុយគនកៅអីដែក តាមបែបអឺរ៉ុបនៅតាមផ្លូវ
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 7
ទស្សនិកជនអាចទស្សនាបរិវេណទាំងអស់តាមបង្អួចនៅជាន់ទី២នៃ គេហដ្ឋាននេះ
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 8
ទស្សនីយភាពបរិវេណដ៏មនោរម្យក្នុងកេហដ្ឋានរបស់ស្តេចចុងក្រោយនៅវៀតណាម - ảnh 9


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ